top of page

Wstręt, niechęć, strach - co jest przyczyną awersji do seksu? Dr Robert Kowalczyk dla SexAudycji

Awersja seksualna w aktualnej nomenklaturze seksuologicznej nie ma swojej konkretnej definicji, a co za tym idzie sama w sobie nie stanowi rozpoznania klinicznego.
Może zatem również manifestować się jako całe spektrum zaburzeń związanych z niechęcią, lękiem lub wstrętem do stosunków seksualnych. W swojej najbardziej nasilonej formie bywa zaliczana do zaburzeń lękowych.
Istnieją również "łagodniejsze" formy niechęci, bez objawów somatycznych, niekiedy odczuwane wybiórczo w stosunku do danej formy zachowania seksualnego lub do konkretnego partnera/partnerki. I chociaż mniej nasilona, taka forma awersji również może powodować cierpienie i wpływać negatywnie na relację pomiędzy obojgiem partnerów oraz na jakość ich życia.


O tym:

  • czym jest awersja seksualna i jak może się objawiać?

  • jakie są jej przyczyny i czy zawsze u jej podłoża leży doświadczona w przeszłości trauma?

  • czy niechęć do seksu lub lęk przed zbliżeniem można skutecznie leczyć? Jaki rodzaj terapii wybrać - psychoterapię czy leczenie farmakologiczne?


W SexAudycji radia TOK FM dyskutowali dr Aleksandra Krasowska i dr Robert Kowalczyk.


Podcast z ich rozmowy znajdziecie poniżej oraz na stronie radia TOK FM.
Comments


bottom of page