top of page

Skorzystanie z naszych usług jest równoznaczne z akceptacją regulaminu.

1. Kontakt z Instytutem
1.1. Wizyty można umawiać osobiście na miejscu, przez stronę Instytutsplot.pl,  telefonicznie, za pośrednictwem poczty e-mail, oraz przy wykorzystaniu aplikacji Messenger.
1.2. Telefon jest aktywny od poniedziałku do piątku od godziny 8.00 do 16.00.
1.3. Przed osobistym przyjściem, bez wcześniejszego umówienia, prosimy zadzwonić aby upewnić się, że na miejscu będzie osoba z Recepcji. Instytut otwarty od poniedziałku do piątku od 8:00 do 16:00, zdarzają się jednak sytuację wyjątkowe. 

1.4 . W trosce o poczucie prywatności i komfort innych pacjentów, prosimy o przychodzenie na umówione spotkania punktualnie, max. 5 min wcześniej.

2. Odwoływanie i zmienianie terminu wizyty
2.1.W przypadku niemożności odbycia wizyty prosimy o jej o jak najszybsze odwołanie lub przełożenie. Można to zrobić za pośrednictwem telefonu (również poprzez SMS), poczty elektronicznej oraz aplikacji Messenger.
2.2. Umówioną wcześniej wizytę można bezpłatnie odwołać lub przenieść na inny termin najpóźniej 48 godziny przed jej terminem (chyba, że w kontrakcie z terapeutą zostały ustalone inne zasady).  Przy odwołaniu lub przeniesieniu terminu po upływie tego czasu – wizyta będzie musiała zostać opłacona. Nie pojawienie się na wizycie bez odwołania — również wiąże się z obowiązkiem zapłaty.
2.3. W przypadku spóźnienia pacjenta spotkanie nie będzie przedłużone.

3. Korzystanie z usług przez osoby małoletnie lub ubezwłasnowolnione
3.1. Osoby małoletnie lub ubezwłasnowolnione muszą mieć pisemną zgodę osoby sprawującej opiekę prawną na korzystanie z usług - zgodę można uzyskać na recepcji Instytutu. 

3.2 Terapeuci w naszym Instytucie pracują z osobami małoletnimi tylko w ramach opiniowania transpłciowości. ZGODA DO POBRANIA

4. Wizyty on-line
4.1. Wizyty on-line odbywają się poprzez Google Meets.
4.2. Przed wizytą online należy dokonać opłaty przelewem najpóźniej 48h przed sesją i przesłać potwierdzenie płatności na nasz nr SMS lub adres mailowy.

4.3 . Link do sesji jest wysyłany po otrzymaniu płatności, najpóźniej w dniu wizyty. 

5. Dostarczanie opinii psychologicznej
5.1. Opinie psychologiczne są wysyłane na wskazany adres e-mail.

5.2. Opinie psychologiczne w formie papierowej można odebrać w recepcji Instytutu.

6. Rezygnacja z terapii

6.1 . Pacjent ma prawo zrezygnować z terapii, aby to zrobić należy skontaktować się z recepcją Instytutu, chyba, że kontrakt z terepeutą stanowi inaczej.

6.2 . Terapeuta ma prawo do rezygnacji z dalszej psychoterapii z ważnych powodów. Jednak wcześniej informuje o tym pacjenta i poleca innego terapeutę.

bottom of page