top of page

Grupy wsparcia

Czym jest grupa wsparcia?

Grupa wsparcia to forma pomocy psychologicznej, po którą możesz sięgnąć, gdy jakiś temat jest dla Ciebie dużym wyzwaniem. Wszystkie osoby uczestniczące w spotkaniach grupy wsparcia łączy jeden obszar, w którym doświadczają trudności. Może to być np. zmaganie się z zaburzeniami odżywiania albo doświadczanie dyskryminacji ze względu na orientację seksualną.

 

Celem uczestniczenia w takich spotkaniach jest uzyskanie emocjonalnego wsparcia przy pracy nad trudnymi dla nas tematami, budowanie zasobów, aby żyć pełnią życia oraz wypracowanie ścieżki działania, aby poradzić sobie z pojawiającymi się na naszej drodze wyzwaniami.

Grupa wsparcia może być dobrym pomysłem, jeśli czujesz się osamotniony_osamotniona w trudnościach, z którymi się zmagasz lub jeśli Twoje otoczenie nie zapewnia Ci wystarczającego wsparcia emocjonalnego.

28.png

Spotkania grup prowadzone są przez jedną lub więcej osób terapeuckich z poszanowaniem prywatności i intymności uczestników_uczestniczek grupy. Atmosfera wzajemnego zrozumienia, empatii i szacunku oraz wspólnota przeżyć osób należących do grupy ułatwiają dzielenie się z innymi własnymi doświadczeniami i uczuciami, których nazywanie i definiowanie stanowi jeden z elementów procesu terapeutycznego. 

Uczestnictwo w spotkaniach grup wsparcia rozwija liczne umiejętności interpersonalne, uczy słuchania oraz nawiązywania i rozwijania relacji, a także pomaga w pracy nad sobą, w rozwoju osobistym oraz w radzeniu sobie z codziennymi trudnościami.

 

Grupy wsparcia w Instytucie SPLOT

Grupy wsparcia mogą gromadzić osoby zmagające się z różnymi trudnościami i problemami, takimi jak np. uzależnienia lub zespół stresu pourazowego. W Instytucie SPLOT, wychodząc naprzeciw potrzebom i oczekiwaniom naszych osób pacjenckich, tworzymy grupy skupione wokół społeczności queer, wokół osób, które swojej tożsamości lub orientacji seksualnej nadal poszukują, a także wokół tych, którzy_re zmagają się z lękiem społecznym.

Instytut Psychoterapii i Terapii Seksuologicznej SPLOT serdecznie zaprasza do skorzystania z naszej kompleksowej oferty wsparcia psychologicznego dla osób LGBTQIA+ na rok 2023/2024. W odpowiedzi na rosnące zapotrzebowanie na specjalistyczną pomoc psychologiczną dla osób LGBTQIA+ przygotowaliśmy szereg działań grupowych oraz indywidualnych skierowanych do osób queerowych.

Grupa wsparcia dla osób queerowych

Charakter grupy: grupa będzie miała charakter zamknięty

Daty: 6.10, 20.10, 3.11, 17,11, 1.12, 15.12, 19.01, 02.02, 16.02, 01.03, 15.03, 29.03 

Cykl: piątek 16:30-18, co dwa tygodnie

Koszt: 160 zł za spotkanie 

Prowadząca: Ania Wiatrowska (@queerowyfeminizm)

Zgłoszenia: instytutsplot@gmail.com

27.png

Grupa wsparcia dla osób queerowych to przestrzeń, która pomaga osobom uczestniczącym zbudować poczucie społecznej przynależności. Może być to szczególnie ważne dla osób, które mają poczucie izolacji lub wykluczenia ze społeczeństwa. To miejsce, które umożliwia pracę nad uwewnętrznioną homofobią, bifobią, afobią lub transfobią, czyli nad negatywnymi przekonaniami i stereotypami związanymi z Twoją orientacją seksualną lub tożsamością płciową. 

Grupa wsparcia dla osób w spektrum aseksualności i aromantyczności

Charakter grupy: grupa będzie miała charakter zamknięty

Czas: 6.10, 20.10, 3.11, 17,11, 1.12, 15.12, 19.01, 02.02, 16.02, 01.03, 15.03, 29.03

Cykl: piątek 14:30-16, co dwa tygodnie

Koszt: 160zł za spotkanie

Koszt spotkania wstępnego: 160 zł

Prowadząca: Ania Wiatrowska (@queerowyfeminizm)

Zgłoszenia: instytutsplot@gmail.com

23.png

Ta grupa wsparcia to miejsce, w którym osoby uczestniczące mogą odkrywać i

budować swoją tożsamość, poprzez wymianę doświadczeniami. Dzięki wzajemnej pomocy i zrozumieniu, osoby uczestniczące w grupie uczą się, jak rozwijać pozytywne przekonania na temat siebie, budować sieć wsparcia oraz jak radzić sobie z wyzwaniami związanymi z orientacją seksualną i romantyczną.

Ten dynamiczny proces terapeutyczny może przyczynić się do zmian, który skutkują nie

tylko poprawą samopoczucia, ale także wzrostem poczucia własnej wartości. Dzięki niemu łatwiej będzie Ci nawiązywać i pielęgnować głębokie, satysfakcjonujące relacje z innymi osobami.

Rekomendacje osób, które wzięły udział w poprzednich grupach wsparcia

prowadzonych przez Anię Wiatrowską:

 

[Gorąco polecam doświadczenie grupy wsparcia, po pół roku widzę w sobie

wielką różnicę pod kątem samoakceptacji, otwartości w rozmowie o swojej queerowości z bliskimi i zmniejszone poczucie wyobcowania. Oprócz różnych perspektyw członków grupy dużą wartością był też element „teoretyczny" wprowadzany przez prowadzącą, pomagający uściślić różne definicje czy wskazać, na czym polega jakiś mechanizm]

 

[Wspaniałe jest poczuć wsparcie od osób, z którymi można szczerze wymienić się

doświadczeniami i które są wobec nas obiektywne. Zapisanie się na grupę wymaga odwagi, ale warto ją w sobie znaleźć i przyjść na pierwsze spotkanie:) Później potoczy się samo.]

Spotkania wszystkich grup wsparcia odbywają się stacjonarnie w Instytucie SPLOT

(ul. Ptasia 4/1, Warszawa).

Chcesz dołączyć do którejś z grup wsparcia? A może masz jakieś pytania?

 

Skontaktuj się z nami przez umieszczony obok formularz. Napisz, którą z proponowanych grup jesteś zainteresowany. Jeśli masz jakieś pytania dotyczące spotkań grup, ich formuły lub kwestii organizacyjnych, możesz również zadać je nam w swojej wiadomości.

bottom of page