top of page

Grupy wsparcia w Instytucie Splot


Grupa wsparcia dla osób queerowych


Instytut Psychoterapii i Terapii Seksuologicznej SPLOT serdecznie zaprasza do skorzystania z naszej kompleksowej oferty wsparcia psychologicznego dla osób LGBTQIA+ na rok 2023/2024. W odpowiedzi na rosnące zapotrzebowanie na specjalistyczną pomoc psychologiczną dla osób LGBTQIA+ przygotowaliśmy szereg działań grupowych oraz indywidualnych skierowanych do osób queerowych.


Grupa wsparcia dla osób queerowych to przestrzeń, która pomaga osobom uczestniczącym zbudować poczucie społecznej przynależności. Może być to szczególnie ważne dla osób, które mają poczucie izolacji lub wykluczenia ze społeczeństwa. To miejsce, które umożliwia pracę nad uwewnętrznioną homofobią, bifobią, afobią lub transfobią, czyli nad negatywnymi przekonaniami i stereotypami związanymi z Twoją orientacją seksualną lub tożsamością płciową. Ten proces terapeutyczny może otworzyć w Tobie drzwi do przeobrażeń, prowadzących do pełniejszej łagodności i głębszej uważności względem siebie. Odkryjesz nie tylko swoją autentyczną moc, ale także będziesz mieć okazję, aby stworzyć silne więzi z innymi osobami LGBTQIA+, tworząc wspólną przestrzeń wzajemnego wsparcia.

Charakter grupy: grupa będzie miała charakter zamknięty

Daty: 6.10, 20.10, 3.11, 17,11, 1.12, 15.12, 19.01, 02.02, 16.02, 01.03, 15.03, 29.03

Cykl: piątek 16:30-18, co dwa tygodnie

Koszt: 160 zł za spotkanie

Prowadząca: Ania Wiatrowska (@queerowyfeminizm)


Grupa wsparcia dla osób w spektrum aseksualności i aromantyczności


Ta grupa wsparcia to miejsce, w którym osoby uczestniczące mogą odkrywać i budować swoją tożsamość, poprzez wymianę doświadczeniami. Dzięki wzajemnej pomocy i zrozumieniu, osoby uczestniczące w grupie uczą się, jak rozwijać pozytywne przekonania na temat siebie, budować sieć wsparcia oraz jak radzić sobie z wyzwaniami związanymi z orientacją seksualną i romantyczną. Ten dynamiczny proces terapeutyczny może przyczynić się do zmian, który skutkują nie tylko poprawą samopoczucia, ale także wzrostem poczucia własnej wartości. Dzięki niemu łatwiej będzie Ci nawiązywać i pielęgnować głębokie, satysfakcjonujące relacje z innymi osobami.


Charakter grupy: grupa będzie miała charakter zamknięty

Czas: 6.10, 20.10, 3.11, 17,11, 1.12, 15.12, 19.01, 02.02, 16.02, 01.03, 15.03, 29.03

Cykl: piątek 14:30-16, co dwa tygodnie

Koszt: 160zł za spotkanie

Koszt spotkania wstępnego: 160 zł

Prowadząca: Ania Wiatrowska (@queerowyfeminizm)


Rekomendacje osób, które wzięły udział w poprzednich grupach wsparcia prowadzonych przez Anię Wiatrowską:


[Gorąco polecam doświadczenie grupy wsparcia, po pół roku widzę w sobie wielką różnicę pod kątem samoakceptacji, otwartości w rozmowie o swojej queerowości z bliskimi i zmniejszone poczucie wyobcowania. Oprócz różnych perspektyw członków grupy dużą wartością był też element „teoretyczny" wprowadzany przez prowadzącą, pomagający uściślić różne definicje czy wskazać, na czym polega jakiś mechanizm]


[Wspaniałe jest poczuć wsparcie od osób, z którymi można szczerze wymienić się doświadczeniami i które są wobec nas obiektywne. Zapisanie się na grupę wymaga odwagi, ale warto ją w sobie znaleźć i przyjść na pierwsze spotkanie:) Później potoczy się samo.]

Comments


bottom of page