Terapia uzależnień

Uzależnienie jest jednym z powszechnym problemów społecznych, w Instytucie na bazie wieloletniego doświadczenia pracy z osobami uzależnionymi w różnych fazach rozwoju uzależnienia oferujemy psychoterapię opartą na metodzie redukcji szkód. Przychodząc do nas na terapię można być pewnym, że pozna się swoje mechanizmy uzależnienia, potrzeby jakie zaspokajanie są poprzez uzależnienie a następnie pracę nad alternatywnymi sposobami radzenia sobie. Wiemy, że dążenie do abstynencji nie jest celem wszystkich osób uzależnionych, dlatego nie dyskryminujemy, nie wyrzucamy z terapii a razem z pacjentem podążamy do wzmocnienia zasobów w zastępowaniu przedmiotu uzależnienia. W Splocie zajmujemy się uzależnieniem oraz szkodliwym używaniem substancji psychoaktywnych (m.in. alkohol, stymulanty, mefedron), tzw. uzależnieniami behawioralnymi jak hazard, masturbacja, social media czy zakupy. U podłoża wszystkich uzależnień stoją zbieżne mechanizmy i poszukiwanie ich i praca nad nimi umożliwiają przygotowanie do życia w wolności od substancji czy czynności. Prowadzimy również terapię zaburzeń z zakresu hiperseksualności, często mylnie nazywanej uzależnieniem od seksu. W Splocie można otrzymać pomoc w uzależnieniach związanych z seksualnością ( w tym chemsex) od terapeutów specjalizujących się w psychoterapii uzależnień jak i terapii seksualnej. Współpracujemy z ośrodkami stacjonarnego, ambulatoryjnego oraz leczenia grupowego gdzie również przekierowujemy pacjentów potrzebujących innych metod leczenia. (również w ramach kontraktów NFZ).

Specjaliści terapii uzależnień w Instytucie współpracują z organizacjami pozarządowymi działającymi na rzecz osób uzależnionych, ich rodzin i bliskich. Ponad wszystko szanujemy indywidualne potrzeby i motywacje do używania substancji lub czynności w odpowiedzi na różne sytuacje życiowe. Nie dyskryminujemy i nie oceniamy nikogo uwzględniając jaką drogą jest wychodzenie z uzależnienia. Wierzymy, że stosując rozłożone w czasie redukowanie ilości i częstości wraz z rozwojem wiedzy o sobie samym osoby uzależnione mają o wiele większe szanse na wyjście z uzależnienia. Z konsultacji mogą skorzystać również bliscy osób uzależnionych, zarówno z terapii jak i wsparcia psychologicznego, edukacyjnego czy instytucjonalnego.