top of page

Psychoedukacja

Celem spotkania psychoedukacyjnego jest przekazanie Ci potrzebnej wiedzy na temat funkcjonowania człowieka w różnych okolicznościach życiowych i warunkach społecznych.

 

Podczas niego psycholog przedstawi Ci konkretną wiedzę psychologiczną nawiązującą do opisywanych przez Ciebie sytuacji, trudności i wyzwań, które napotykasz w codziennym życiu.

 

Głównym celem spotkania jest wyposażenie Cię w podstawową wiedzę i zasoby sprzyjające świadomemu i zdrowemu funkcjonowaniu na co dzień.

 

Psychoedukacja - dla kogo? 

Ta forma wsparcia będzie dobrym rozwiązaniem dla wszystkich tych, którzy_re chcą pracować nad swoją świadomością siebie i umiejętnością praktycznego wykorzystywania wiedzy psychologicznej w codziennym życiu - w relacji z samym sobą i innymi.

Takie spotkanie z psychologiem może być dobrym pomysłem, jeśli:

● odczuwasz potrzebę samorozwoju i zdobywania nowej wiedzy

● chcesz świadomie zauważać swoje zachowania i rozumieć kierujące Tobą mechanizmy

● pragniesz rozwijać swoje zdolności interpersonalne

● chcesz poszerzać swoją umiejętności radzenia sobie z trudnościami i wyzwaniami

● szukasz odpowiedzi na pytanie, jak zdrowo funkcjonować na tle wyzwań, które spotykają nas w XXI wieku

bottom of page