Psychoedukacja

Spotkanie psychoedukacyjne ma na celu przekazać Ci potrzebną wiedzą na temat funkcjonowania człowieka w różnych okolicznościach życiowych i warunkach społecznych. Psycholog przedstawi dla Ciebie konkretną wiedzę psychologiczną nawiązującą do opisywanych przez Ciebie sytuacji i wyzwań z życia codziennego. Głównym celem spotkania jest wyposażenie Cię w podstawową wiedzę i zasoby sprzyjające świadomemu i zdrowemu funkcjonowaniu na co dzień.

 

Dla kogo: Dla wszystkich osób chcących pracować nad swoją świadomością siebie i umiejętnością praktycznego wykorzystywania wiedzy psychologicznej w codziennym życiu. W relacji z samym sobą i innymi.

Takie spotkanie może być dobrym pomysłem gdy:

● masz potrzebę samorozwoju i zdobywania nowej wiedzy

● chcesz świadomie zauważać swoje zachowania i je rozumieć

● chcesz rozwinąć swoje umiejętności interpersonalne

● chcesz rozwinąć umiejętności radzenia sobie z wyzwaniami

● chcesz wiedzieć jak zdrowo funkcjonować na tle wyzwań XXI wieku