top of page

Schizofrenia a zaburzenia funkcji seksualnych. W SexAudycji TOK FM dr Robert Kowalczyk

Wiele osób cierpiących z powodu schizofrenii zmaga się z zaburzeniami funkcji seksualnych. Pierwszy epizod choroby najczęściej występuje w wieku 18-35 lat, a więc - w większości przypadków - w okresie intensywnego wchodzenia w relacje towarzyskie i seksualne. Pojawiające się wówczas dodatkowo dysfunkcje w sferze seksualności w znacznym stopniu utrudniają nawiązywanie tych kontaktów, stanowiąc w tej grupie chorych istotny problem. Do ich wystąpienia przyczynia się zarówno naturalny przebieg choroby - np. tzw. spłycenie afektu, które może wiązać się z trudnościami w okazywaniu emocji w łóżku i w nawiązywaniu relacji, rozkojarzenie oraz brak spontaniczności - jak i neuroleptyki stosowane w leczeniu schizofrenii, których działaniem niepożądanym mogą być właśnie zaburzenia funkcji seksualnych. Co przyczynia się do wystąpienia schizofrenii, jakie są jej czynniki ryzyka? Jakie działania niepożądane mogą wystąpić w trakcie terapii lekami z grupy neuroleptyków i jak sobie z nimi radzić? Czy dysponujemy skutecznymi metodami leczenia zaburzeń funkcji seksualnych towarzyszących schizofrenii? Antykoncepcja u chorych na schizofrenię - dlaczego temat ten może być uznawany za kontrowersyjny? W SexAudycji radia TOK FM dr Robert Kowalczyk i dr Aleksandra Krasowska w ciekawy i przystępny sposób omawiają problem dysfunkcji seksualnych w przebiegu schizofrenii. Podcast z ich rozmowy znajdziecie poniżej oraz na stronie radia TOK FM .

Schizofrenia a zaburzenia funkcji seksualnych. W SexAudycji TOK FM dr Robert Kowalczyk
bottom of page