Przyjaciele, mentorzy, wspólnicy

Agata Stola i Michał Jóźwiak poznali się we Wrocławiu podczas kursu na certyfikowanych doradców ds. HIV i AIDS. Kilka lat później Michał przeprowadził się do Warszawy, gdzie dołączył do zespołu współprowadzonej przez Agatę, Fundacji Edukacji Społecznej. Przez ostanie 4 lata wspólnie pracowali terapeutycznie w Centrum Pomocy „After Pary FES”. Koordynatorką Centrum była wtedy Weronika Lewicka, która wcześniej wspólnie z Agatą ukończyła lubelską Szkołę Specjalistów Terapii Uzależnień. Obie są dziś certyfikowanymi psychoterapeutkami uzależnień.

Konsultantem merytorycznych, wykładowcą i superwizorem ich pracy był w latach 2018-2019 dr n. med. Robert Kowalczyk, z którym zaczęły wspólną pracę naukową.

Dziś łączy ich nie tylko historia zawodowa, ale również przyjaźń.


Z pasji do swojej pracy, przyjaźni i wizjonerskiej natury tej czwórki specjalistów powstała idea
Instytutu Psychoterapii. Gdzie różne doświadczenia, szkoły i podejścia terapeutyczne miały
stać się zarzewiem dyskusji i nowatorskiego podejścia do rozwiązywania problemów.
Splot wydarzeń roku 2020 idee zmienił w czyny. Wszyscy specjaliści stanęli przed
wyzwaniami i trudnościami, które wcześniej znaliśmy jedynie z mrocznych filmów i książek.


„Jako specjaliści czuliśmy, że klasyczna oferta terapeutyczna, którą oferowaliśmy od lat jest
po prostu nie wystarczająca. To zmotywowało nas, by stworzyć przestrzeń, w której pacjentki
i pacjenci poczują się jak u siebie. U nas Wasza terapia będzie „uszyta na miarę”.

W Instytucie stawiamy na pracę w intymnej, komfortowej atmosferze. Bez poczekalni, bez recepcji, bez niepotrzebnego stresu. Nie tworzymy niepotrzebnej biurokracji, nie stwarzamy dystansu.”

_T3B1328-2.jpg

Z pasji do swojej pracy, przyjaźni i wizjonerskiej natury tej czwórki specjalistów powstała ideaInstytutu Psychoterapii. Gdzie różne doświadczenia, szkoły i podejścia terapeutyczne miałystać się zarzewiem dyskusji i nowatorskiego podejścia do rozwiązywania problemów.

Imię, Tytuł

Instytut Splot

Naszą misją jest niesienie profesjonalnej pomocy psychologicznej, popularyzowanie wiedzy o zdrowiu psychicznym, oraz wspieranie współczesnych organizacji w budowaniu kultury mental health