top of page

Maja Smolarz

psycholożka, psychoterapeutka, seksuolożka,

kryminolożka

Absolwentka psychologii o specjalności klinicznej na Uniwersytecie

Humanistycznospołecznym SWPS, seksuologii klinicznej na Warszawskim

Uniwersytecie Medycznym oraz kryminologii na Uniwersytecie Wrocławskim. Obecnie w

trakcie czteroletniego szkolenia psychoterapeutycznego w Krakowskim Centrum

Psychodynamicznym, rekomendowanego przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne oraz

Polskie Towarzystwo Psychoterapii Psychodynamicznej. Realizuje również program

Gender Studies w Polskiej Akademii Nauk.

Doświadczenie zawodowe zdobywała w Młodzieżowym Ośrodku

Opiekuńczo–Wychowawczym typu resocjalizacyjnego, gdzie udzielała wsparcia

psychologicznego podopiecznym placówki, a także prowadziła zajęcia

psychoedukacyjne dla młodzieży z trudnymi doświadczeniami. Pełniła funkcję

Koordynatorki Sekcji Psychologów w Stowarzyszeniu Pro Civium, zajmującym się

udzielaniem pomocy postpenitencjarnej, wsparciem psychologicznym oraz tworzeniem

koncepcji oddziaływań i określaniem potencjału resocjalizacyjnego osób skazanych na

karę pozbawienia wolności w oparciu o zasoby ich środowisk rodzinnych.

 

Należała do zespołu specjalistów i specjalistek zajmujących się opracowywaniem materiałów i

wdrażaniem planów psychoedukacyjnych dla dorosłych osób z diagnozą ADHD w

Centrum Terapii Alma. Prowadziła autorski cykl warsztatów antydyskryminacyjnych

“Spójrz inaczej” oraz zajęć z komunikacji alternatywnej i wspomagającej (AAC) w

ramach Integracyjnego Klubu Wsparcia dla Dorosłych Osób w Spektrum Autyzmu,

tworzonego przez Fundację Ergo Sum.

 

Pracuje terapeutycznie przede wszystkim z osobami dorosłymi zmagającymi się z

zaburzeniami osobowości, a także z osobami dotkniętymi w swoim życiu codziennym

stresem mniejszościowym. Udziela wsparcia psychologicznego osobom LGBTQIA+,

osobom w spektrum neuroróżnorodności (autyzm, ADHD) oraz osobom z

doświadczeniem przemocy. Swoją pracę poddaje stałej superwizji.

 

Płynnie posługuje się językiem angielskim (C1+).

bottom of page