top of page

dr n. med. Łukasz Szczerbiński

lekarz endokrynolog, diabetolog

Adiunkt w Centrum Badań Klinicznych Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, gdzie koordynuje prace Pracowni Medycyny Personalizowanej oraz pracownik Kliniki Endokrynologii, Diabetologii i Chorób Wewnętrznych UMB oraz Broad Institute of MIT and Harvard i Massachusetts General Hospital w Bostonie. Ukończył z wyróżnieniem kierunek lekarski na Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku. Członek Polskiego Towarzystwa Endokrynologicznego, Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego oraz Europejskiego Towarzystwa Badań nad Cukrzycą (EASD).

 

Doświadczenie zawodowe zdobywał pracując w renomowanych ośrodkach zagranicznych – Uniwersytecie Harvarda, Uniwersytecie w Chicago czy Karolinska Institute. W swojej działalności naukowej zajmuje się rolą mechanizmów genetycznych i epigenetycznych w patogenezie chorób endokrynologicznych oraz procesie starzenia i ich praktycznym zastosowaniem w medycynie personalizowanej. 

Autor kilkunastu publikacji w krajowych i międzynarodowych czasopismach naukowych, wykładowca na licznych konferencjach specjalistycznych, kierownik pięciu grantów naukowych oraz kilkukrotny stypendysta Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

bottom of page