top of page
Lidia Stanisławska.jpg

Lidia Stanisławska

psycholożka, seksuolożka

Absolwentka psychologii na specjalności psychologia kliniczna i psychoterapia w Akademii

Ekonomiczno-Humanistycznej w Warszawie. W trakcie ich trwania ukończyła dwuletnie studia

podyplomowe z przygotowania pedagogicznego. Jest również absolwentką studiów

podyplomowych z seksuologii klinicznej na tej samej uczelni. Oprócz tego jest w trakcie 4-letniego

kształcenia w Szkole Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej, akredytowanej przez PTTPiB.

Regularnie poszerza swoją wiedzę z zakresu szeroko pojętej psychologii i seksuologii, uczestnicząc

w szkoleniach, warsztatach czy konferencjach. Swoją pracę regularnie poddaje superwizji.

Doświadczenie zawodowe zbierała w Klinice Psychologiczno-Psychiatrycznej NZOZ

PsychoMedic.pl, a także na stażu w warszawskiej klinice zaburzeń odżywiania, gdzie pracowała z

młodzieżą i dorosłymi, m.in organizując warsztaty, udzielając wsparcia psychologicznego oraz

prowadząc psychoedukację oraz interwencje kryzysowe. W SPLOT współprowadziła grupy

wsparcia dla osób LGBTQIAP+ oraz ich bliskich.

Kursy i szkolenia:

- EuroSAR: Sexual Attitudes Reassessment&Restructuring (Instytut Pozytywnej Seksualnści)

- Jak profesjonalnie pomagać osobom aseksualnym (Stowarzyszenie Asfera),

- Transpłciowość i niebinarność - dwudniowe szkolenie praktyczne (Centrum Terapii Haak),

- Jak być terapeutą/terapeutką LGBT+friendly? (Centrum Terapii Haak),

 Terapia osób z zaburzeniami preferencji seksualnych (Centrum Terapii Lew-Starowicz),

 Hiperseksualność - zagadnienia podstawowe (Centrum Terapii Lew-Starowicz),

 Praca terapeutyczna z parą po zdradzie (Centrum Terapii Lew-Starowicz).

 

Specjalizuje się w:

 

 - Wsparciu dla osób LGBTQIAP+,

 - Pomocy osobom zmagającym się ze stresem mniejszościowym,

 - Zaburzeniach odżywiania,

 - Zaburzeniach lękowych,

 - Psychoedukacji,

 - Pracy nad samooceną oraz poczuciem własnej wartości,

 - Pracą nad samoakceptacją,

 - Trudnościach relacyjnych.

bottom of page