top of page
Ela Turek.jpg

Elżbieta Turek

Psycholożka, psychoterapeutka psychodynamiczna

 

Absolwentka Psychologii na Uniwersytecie SWPS w Warszawie. W trakcie Szkoły

Psychoterapii Psychodynamicznej, organizowanej przez Krakowskie Centrum

Psychodynamiczne, rekomendowanej przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne

oraz Polskie Towarzystwo Psychoterapii Psychodynamicznej. 

 

Doświadczenie zawodowe zdobywała pracując indywidualnie z pacjentami w

gabinecie prywatnym, jak również w trakcie praktyk i staży, m.in.: na Oddziale

Dziennym Kliniki Nerwic, Zaburzeń Osobowości i Odżywiania oraz na Oddziale

Diagnostyczno-Terapeutycznym F2 w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie.

Pracowała również w placówkach integracyjnych oraz specjalnych, w których

prowadziła terapię indywidualną i grupową dzieci oraz konsultacje i poradnictwo

psychologiczne z rodzicami.

Prowadzi psychoterapię indywidualną dla osób dorosłych oraz psychoterapię par w

nurcie EFT (terapii skoncentrowanej na emocjach).

Swoją pracę poddaje regularnej superwizji u licencjonowanych superwizorów

rekomendowanych przez Krakowskie Centrum Psychodynamiczne. Członkini

Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej.

 

Specjalizuje się w:

  • Psychoterapii zaburzeń osobowości

  • Pracy z pacjentami doświadczającymi trudności w relacjach interpersonalnych

  • Pracy z zaburzeniami lękowymi i nastroju

  • Pracy ze stresem i lękiem związanym z kryzysami w życiu rodzinnym i zawodowym

  • Psychoterapii par w nurcie EFT

bottom of page