top of page
Ela Turek.jpg

Elżbieta Turek

psycholożka, psychoterapeutka, coach

Absolwentka Psychologii na Uniwersytecie SWPS w Warszawie, certyfikowany coach ICC.

W trakcie Szkoły Psychoterapii Psychodynamicznej, organizowanej przez Krakowskie Centrum Psychodynamiczne, rekomendowanej przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne oraz Polskie Towarzystwo Psychoterapii Psychodynamicznej.

Doświadczenie zawodowe zdobywała w trakcie praktyk i staży, m.in.: na Oddziale Dziennym Kliniki Nerwic, Zaburzeń Osobowości i Odżywiania w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie. Pracowała również w placówkach integracyjnych oraz specjalnych, w których prowadziła terapię indywidualną i grupową dzieci ze spektrum autyzmu oraz konsultacje i poradnictwo psychologiczne z rodzicami. Prowadziła również eseje life coachingu.

 

Prowadzi psychoterapię indywidualną osób dorosłych. Swoją pracę poddaje regularnej superwizji u licencjonowanych superwizorów rekomendowanych przez Krakowskie Centrum Psychodynamiczne.

 

Specjalizuje się w:

 

  • psychoterapii zaburzeń osobowości

  • pracy z pacjentami doświadczającymi trudności w relacjach interpersonalnych

  • prazy z zaburzeniami lękowymi i nastroju

  • pracy ze stresem związanym z kryzysami w życiu rodzinnym i zawodowym

bottom of page