top of page

Prowadzimy szkolenia, warsztaty oraz webinary dla firm.  

Zachęcamy firmy, by zadbać o zdrowie psychiczne swoich pracowników. Badania pokazują, że takie programy przynoszą korzyści za równo pracownikom jak i pracodawcom. Inwestycja w zdrowie psychiczne zespołu, zwiększa jego potencjał jednocześnie polepszając jakość życia każdego z zatrudnianych pracowników.

bottom of page