top of page
Ania Wiatrowska.jpg

Anna Wiatrowska

psycholożka, edukatorka, trenerka grupowa

 

Absolwentka psychologii na Uniwersytecie Warszawskim i trenerka grupowa (certyfikat Grupy TROP). Aktualnie pogłębia swoją wiedzę i umiejętności w obszarze gender studies na Uniwersytecie Humboldtów w Berlinie.

 

Ania pracuje z młodzieżą oraz osobami dorosłymi. Specjalizuje się w pracy z osobami LGBTQIA+. Od 2020 roku prowadzi na Instagramie profil @queerowyfeminizm, który jest miejscem dzielenia się najnowszą wiedzą i badaniami naukowymi w obszarze psychologii, queeru i feminizmu z ponad 100 tys. społecznością.

Jest autorką książki Ja + przywileje, która opisuje, w jaki sposób dostęp do władzy i zasobów lub jego brak, wpływa na nasze życie.

Ania pracuje, korzystając z terapii akceptacji i zaangażowania (trzecia fala terapii poznawczo-behawioralnej) – to oznacza, że szczególnie ważne jest dla niej budowanie w osobach psychologicznej elastyczności, wzmacnianie wewnętrznych zasobów oraz mocnych stron. W swoim podejściu uwzględnia wpływ systemów (kultury, instytucji) na doświadczenie danej osoby i jej wewnętrzny stan.

 

Doświadczenie

Doświadczenie w obszarze queerowym zbiera od prawie dziesięciu lat. Zaczynała od prowadzenia warsztatów na temat różnorodności w płci i seksualności dla młodzieży oraz osób dorosłych w Berlinie w 2014 roku w ramach projektu queer@school.

W Instytucie SPLOT prowadzi sesje indywidualne i grupy wsparcia. Regularnie zaprasza na warsztaty online z różnorodności w seksualności dla osób queerowych, osób sojuszniczych oraz specjalistów_ek zdrowia psychicznego. Pracuje w koncepcji peer2peer (sama będąc osobą queer).

W praktyce psychologicznej szczególnie ważne jest dla niej wspieranie osób w znalezieniu ich własnego sposobu na szczęśliwe i pełne życie – niezależnego od utartych społeczno-kulturowych schematów. Głęboko wierzy w to, że ludzka seksualność i płciowość jest doświadczana na tyle sposobów, ile jest osób na świecie.

 

Wysoka jakość praktyki psychologicznej jest dla niej bardzo ważna, dlatego regularnie doszkala się oraz poddaje swoją praktykę psychologiczną i trenerską superwizji. Aktualnie pogłębia wiedzę i umiejętności w obszarze gender studies na Uniwersytecie Humboldtów w Berlinie.

 

Wspiera młodzież i osoby dorosłe:

 • które doświadczają trudności w budowaniu relacji, zmagają się z niską samooceną czy negatywnym obrazem ciała

 • szukające wsparcia w aktualnej sytuacji kryzysowej lub przechodzące właśnie przez duże zmiany

 • chcące odkrywać swoje mocne strony - tak, aby żyć w oparciu o swoje zasoby, a nie braki

 • w rozwoju osobistym - uczenie się sposobów na radzenie ze stresem, samoregulacji emocji, stawiania granic czy nowych nawyków

 • chcące przyjrzeć się temu, jaką mają płeć (proces może zakończyć się również opiniowaniem transpłciowości)

 • kwestionujące swoją orientację seksualną

 • chcące pobadać temat szeroko pojętej queerowości: seksualności, płci, relacji

 • doświadczające dysforii płciowej

 • zmagające się z samoakceptacją i/lub zauważające utarte wzorce nienawiści wobec samego_samej siebie

 • doświadczające trudności związanych z kontekstem społeczno-kulturowym, w którym żyją (np. doświadczenia dyskryminacji)

 

Szkoli i prowadzi konsultacje oraz warsztaty:

 • dla psychologów_lożek, psychoterapeutów_ek, którzy chcą się lepiej przygotować do pracy z osobami LGBTQIA+

 • dla specjalistów_ek, którzy chcą uzupełnić swoją wiedzę o najnowsze badania naukowe w obszarze queeru i gender

 • dla organizacji, które chcą uwrażliwić się na tematy LGBTQIA+, poznać język inkluzywny i zwiększyć świadomość mikroagresji, która wynika z nieuświadomionej dyskryminacji

 • wzmacniające warsztaty dla osób queerowych

 

Wykształcenie:

 • Psychologia, jednolite studia magisterskie, Uniwersytet Warszawski

 • Roczna Szkoła Trenerów, Grupa TROP

 • Gender Studies, Uniwersytet Humboldtów w Berlinie (w trakcie)

 

Szkolenia:

 • Pierwsza Pomoc Psychologiczna (Katarzyna Nowakowska)

 • Transpłciowość i niebinarność - dwudniowe szkolenie praktyczne (Dominik Haak)

 • Konceptualizacja przypadku i planowanie interwencji w terapii akceptacji i zaangażowania (ACT) (Timothy Gordon)

 • seria jednodniowych warsztatów organizowanych z ramienia Lambdy Brandenburg-Berlin w obszarze: interpłciowości; aseksualności i aromantyczności; niebinarności; fatfobii; krytycznej białości i anty-rasizmu

 • Porozumienie bez przemocy - tygodniowe warsztaty z Miki Kashtan (w Polsce i w Kalifornii)

 • Terapia borderline w nurcie terapii schematów (Jędrzej Kosewski)

 • Wstęp do terapii dialektyczno-behawioralnej (Vivian Fiszer)

 • współorganizacja I Konferencji 3PM: Psychoterapia i pomoc psychologiczna mniejszości (Edycja: Osoby LGBTQIA+ oraz osoby z niepełnosprawnościami)

 • współorganizacja V Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej o Zaburzeniach Osobowości (Edycja: Osobowość zależna)

Specjalizuje się w:
● wsparciu osób LGBTQIA+
● pracy nad akceptacją siebie i budowaniu wewnętrznych zasobów
● rozwijaniu umiejętności radzenia sobie z trudnymi sytuacjami, jak i doświadczeniem dyskryminacji
● wsparciu osób z ADHD
● psychoedukacji
● rozumieniu systemowych zależności i ich wpływu na indywidualne doświadczenie
● odkrywaniu i pracy na mocnych stronach

bottom of page