Aleksandra Kołdej

psycholożka, psychoterapeutka, certyfikowana specjalistka terapii uzależnień

 

 

Psychoterapeutka z wieloletnim doświadczeniem pracy terapeutycznej w obszarze uzależnień oraz pracy z młodzieżą i młodymi dorosłymi.  Doświadczenie zawodowe zdobywała w stacjonarnych ośrodkach leczenia uzależnień w całej Polsce, pracując głównie w społeczności terapeutycznej. Dziś pracę zawodową dzieli pomiędzy prywatną praktyką zawodową a pracą kliniczną w programie leczenia substytucyjnego.

 

Jest certyfikowaną terapeutką CANDIS, czyli indywidualnego, krótkoterminowego programu terapeutycznego dla osób mających problemy z powodu używania marihuany lub haszyszu.

 

Pracuje integracyjne, systemowo oraz psychoterapią schematów.

Prowadzi psychoterapię grupową i indywidualną osób używających problemowo lub uzależnionych od substancji psychoaktywnych (alkoholu, narkotyków) oraz z uzależnieniami behawioralnymi (np. gry komputerowe, internet, smartphony). Posiada doświadczenie w pracy z pacjentami u których współwystępują inne zaburzenia z zakresu zdrowia psychicznego (np. zaburzenia osobowości; zaburzenia odżywiania, dysfunkcje seksualne, zaburzenia lękowe i nastroju; trudności adaptacyjne).

Regularnie korzysta z superwizji.

Specjalizuje się w:

 

  • Psychoterapii uzależnienia od narkotyków i alkoholu.

  • Psychoterapii szkodliwego używania i uzależnienia od marihuany i haszyszu (Candis) 

  • Psychoterapii uzależnień behawioralnych ( szczególnie uzależnienia od gier komputerowych, smartphodów, internetu) 

  • Prokrastynacji

  • Psychologicznych skutkach COVID-19

  • Samotność i izolacji

  • Problemach wiązanych z dojrzewaniem i okresem buntu.