top of page
Ola Kołdej.jpg

Aleksandra Kołdej

psycholożka, psychoterapeutka, certyfikowana specjalistka terapii uzależnień

Psychoterapeutka z wieloletnim doświadczeniem pracy terapeutycznej w obszarze uzależnień oraz pracy z młodzieżą i młodymi dorosłymi.  Doświadczenie zawodowe zdobywała w stacjonarnych ośrodkach leczenia uzależnień w całej Polsce, pracując głównie w społeczności terapeutycznej. Dziś pracę zawodową dzieli pomiędzy prywatną praktyką zawodową a pracą kliniczną w programie leczenia substytucyjnego.

 

Jest certyfikowaną terapeutką CANDIS, czyli indywidualnego, krótkoterminowego programu terapeutycznego dla osób mających problemy z powodu używania marihuany lub haszyszu.

 

Pracuje integracyjne, systemowo oraz psychoterapią schematów.

Prowadzi psychoterapię grupową i indywidualną osób używających problemowo lub uzależnionych od substancji psychoaktywnych (alkoholu, narkotyków) oraz z uzależnieniami behawioralnymi (np. gry komputerowe, internet, smartphony). Posiada doświadczenie w pracy z pacjentami u których współwystępują inne zaburzenia z zakresu zdrowia psychicznego (np. zaburzenia osobowości; zaburzenia odżywiania, dysfunkcje seksualne, zaburzenia lękowe i nastroju; trudności adaptacyjne).

Regularnie korzysta z superwizji.

Specjalizuje się w:

 

  • psychoterapii uzależnienia od narkotyków i alkoholu

  • psychoterapii szkodliwego używania i uzależnienia od marihuany i haszyszu (Candis) 

  • psychoterapii uzależnień behawioralnych (szczególnie uzależnienia od gier komputerowych, smartphonów, Internetu) 

  • prokrastynacji

  • psychologicznych skutkach COVID-19

  • samotność i izolacji

  • problemach wiązanych z dojrzewaniem i okresem buntu

bottom of page