wojtek.png

Dr n. med. Wojciech Merk

lekarz psychiatra, seksuolog

Absolwent Wydziału Lekarskiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach. Ma ponad 10 lat doświadczenia zawodowego w Klinice Psychiatrii i Psychoterapii ŚUM w Katowicach, gdzie uzyskał specjalizację w dziedzinie psychiatrii oraz stopień doktora nauk medycznych. Pracował naukowo jako adiunkt w Katedrze i Klinice Psychiatrii i Psychoterapii ŚUM, gdzie m.in. prowadził  zajęcia ze studentami Wydziału Lekarskiego oraz jako starszy asystent Oddziału Psychiatrii i Psychoterapii Górnośląskiego Centrum Medycznego im. prof. L. Gieca w Katowicach – Ochojcu, wcześniej pełniąc funkcję zastępcy ordynatora w wym. oddziale.

Ukończył dwuletnie studia podyplomowe w zakresie psychoterapii w Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Posiadaną wiedzę z zakresu psychoterapii wykorzystuje głównie w procesie diagnostyki swoich pacjentów, uzyskując tym samym pełniejszy obraz zgłaszanych przez nich problemów.

Doświadczenie zawodowe zdobywał zarówno w ramach całodobowego Oddziału Psychiatrii i Psychoterapii, jak i wieloletniej praktyki ambulatoryjnej w Poradni Zdrowia Psychicznego i Poradni Leczenia Uzależnień. Stale pogłębia swoją wiedzę uczestnicząc w spotkaniach naukowych (DGPPN Kongress Berlin, ECNP, EPA), gdzie prezentuje również wyniki prac własnych. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego oraz Deutsche Gesellschaft für Psychiatrie und Psychotherapie, Psychosomatik und Nervenheilkunde.

 

Drogę do uzyskania prawidłowej diagnozy i włączenia adekwatnego leczenia opiera głównie na podejściu biologicznym (wykorzystującym wiedzę o zaburzeniach funkcji mózgu i możliwościach leczenia farmakologicznego), poszerzając dodatkowo wiedzę o elementy psychoterapii. Kierując się dobrem
pacjenta, wynikiem konsultacji psychiatrycznej może być zalecenie kontaktu z psychoterapeutą.

 

Pierwszą wizytę przeznacza na poznanie zgłaszanych trudności życiowych lub dolegliwości pacjenta, ustalenie wstępnej diagnozy oraz planu optymalnego leczenia. Przyjmuje jedynie osoby dorosłe.