top of page

Grupy wsparcia w Instytucie SPLOT - projekt Tęczowa Przystań

W ramach projektu Tęczowa Przystań realizowanego w partnerstwie z Fundacją Edukacji Społecznej mamy przyjemność zaprosić Was do udziału w spotkaniach grup wsparcia w naszym Instytucie.


Czym jest grupa wsparcia?

Grupa wsparcia to forma pomocy psychologicznej, po którą można sięgnąć, gdy jakiś temat jest dla nas dużym wyzwaniem. Wszystkie osoby uczestniczące w grupie wsparcia łączy jeden obszar, w którym doświadczają trudności - może to być np. zmaganie się z zaburzeniami odżywania albo doświadczanie dyskryminacji ze względu na orientację seksualną.Celem uczestnictwa w takim spotkaniu jest uzyskanie emocjonalnego wsparcia przy pracy nad trudnymi dla nas tematami, budowanie zasobów, aby żyć pełnią życia i wypracowanie ścieżki działania, aby poradzić sobie z napotykanymi na co dzień trudnościami.


W Instytucie SPLOT otwieramy właśnie dwie grupy wsparcia, które będą dotyczyły osób należących do społeczności LGBTQIA+. Spotkania będą prowadzone przez dwie psycholożki - Annę Wiatrowską i Lidię Stanisławską - obie z nich znają się na tematyce queerowej, dzięki czemu w razie zaistnienia takiej potrzeby elementem spotkań może stać się również psychoedukacja.


Jakie grupy wsparcia znajdziesz w naszym Instytucie?


Grupa wsparcia dla rodziców i bliskich osób LGBTQIA+

grupa ma charakter zamknięty, spotkania odbywają się raz w tygodniu (90 minut)

Gdy dowiadujemy się o nienormatywnej tożsamości naszego dziecka lub innej, bliskiej nam osoby, mogą przyjść do nas następujące myśli: „moje dziecko nigdy nie będzie szczęśliwe”, „zawsze będzie miał_miała pod górkę”, „starość spędzi w samotności”, „będą się z niego_niej śmiali w szkole”. Nasze własne trudne kawałki i płynące z nich myśli, przekonania, wrażenia, emocje mogą potrzebować zaopiekowania – również po to, abyśmy mogli być lepszym wsparciem dla naszych bliskich.


Grupa wsparcia dla rodziców i bliskich osób LGBTQIA+ to przestrzeń, w której można budować swoje zasoby, czerpiąc z doświadczenia innych - w bezpiecznych warunkach wymienić się doświadczeniami i obawami, zobaczyć, że „nie tylko ja tak mam” czy znaleźć oparcie w osobach, które na co dzień doświadczają podobnych obaw i trudności.


Grupa wsparcia dla osób, które poszukają swojej tożsamości (18+)

grupa ma charakter zamknięty, spotkania odbywają się raz w tygodniu (90 minut)

Może nie czujesz satysfakcji z obecnego związku lub przeszłych relacji i zastanawiasz się dlaczego? Może odkrywasz w sobie uczucia czy stany, które ciężko Ci jednoznacznie skategoryzować i nie wiesz, co z tym zrobić? Może doświadczasz intensywnego lęku na myśl, że możesz być osobą nieheteroseksualną? Może masz już za sobą jakiś coming out, ale czujesz, że jest jeszcze coś więcej? Odkrywanie swojej tożsamości w świecie, który narzuca nam heteroseksualność, jest trudne. Grupa wsparcia dla osób poszukujących swojej tożsamości powstała po to, aby jej uczestnicy_uczestniczki mogli_mogły znaleźć siłę i oparcie w osobach, które przechodzą przez podobne rzeczy. Taka przestrzeń może pomóc w tym, aby zobaczyć siebie takim, jakim się jest.


  • Obie grupy mają charakter zamknięty - spotkania będą odbywały się raz w tygodniu (90 minut) w piątki w godzinach popołudniowych w Instytucie SPLOT przy ul. Ptasiej 4/1 w Warszawie.

  • Udział w grupach wsparcia jest bezpłatny.

  • Swoje zgłoszenie z krótkim uzasadnieniem, dlaczego chcesz dołączyć do grupy, możesz przesłać na nasz adres mailowy: kontakt@instytutsplot.pl

  • Liczba miejsc w grupie jest ograniczona.

  • Chcemy jak najlepiej zadbać o komfort pracy uczestników spotkań, dlatego dołączenie do grupy poprzedzone będzie krótką rozmową wstępną.

Projekt Tęczowa Przystań realizowany jest we współpracy z Fundacją Edukacji Społecznej dzięki wsparciu funduszu MAC VIVA GLAM.

bottom of page