mgr Weronika Lewicka

psycholog, psychoterapeutka, seksuolog

Absolwentka psychologii i kognitywistyki, specjalistka psychoterapii uzależnień certyfikowana przez Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii. Ukończyła szkolenie seksuologiczne w ramach Szkoły Terapii Seksualnej organizowanej przez Centrum Terapii Lew-Starowicz, gdzie obecnie również prowadzi psychoterapię, szczególnie w zakresie hiperseksualności. Członkini Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego. Certyfikowana przez Krajowe Centrum ds. AIDS doradczyni HIV/AIDS.
Obecnie w trakcie Szkoły Psychoterapii Psychodynamicznej, organizowanej przez Krakowskie Centrum Psychodynamiczne, rekomendowanej przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne oraz Polskie Towarzystwo Psychoterapii Psychodynamicznej

Współzałożycielka Centrum Pomocy AfterParty FES miejsca z bezpłatną i anonimową psychoterapią uzależnień, terapią chemsex i interwencją kryzysową związaną z używaniem substancji psychoaktywnych.

Aktualnie doświadczenie kliniczne rozwija w Poradni Zdrowia Psychicznego oraz na Oddziale Psychiatrycznym w Szpitalu Bielańskim w Warszawie. 

W pracy klinicznej, w szczególności zajmuje się leczeniem osób z podwójną diagnozą -  psychoterapia dedykowana dla osób doświadczających różnych zaburzeń psychicznych, które zmagają się równocześnie z używaniem substancji psychoaktywnych lub doświadczają problemów seksualnych - oferując całościowy proces psychoterapii  integrujący różne obszary problemowe pacjentów. Pracę terapeutyczną poddaje stałej superwizji.
Wykładowczyni psychologii w Akademii Ekonomiczno-Humanistycznej w Warszawie. 

Specjalizuje się w:

 

  • diagnozie i psychoterapii zaburzeń psychicznych i dysfunkcji seksualnych

  • terapii seksuologicznej, ze szczególnym uwzględnieniem dysfunkcji seksualnych współwystępujących z innymi zaburzeniami psychicznymi (np. depresja, zaburzenia lękowe, zaburzenia osobowości) 

  • terapii uzależnień od substancji psychoaktywnych, seksu, masturbacji, chemsex (również osób używających substancji w wyniku innego zaburzenia psychicznego z "podwójną diagnozą")

  • psychoterapii zaburzeń osobowości 

  • pracy z pacjentami doświadczającymi kryzysu w relacjach 

  • wsparcie osób i rodzin LGBT+ 

Instytut Splot

Naszą misją jest niesienie profesjonalnej pomocy psychologicznej, popularyzowanie wiedzy o zdrowiu psychicznym, oraz wspieranie współczesnych organizacji w budowaniu kultury mental health